Tech Tour

De wereld is aan het veranderen: China trekt steeds meer macht naar zich toe, de Verenigde Staten probeert haar huidige positie op het wereldtoneel te behouden en de Europese Unie lijkt onzeker over welke positie ze precies wil innemen. Van de Nederlandse marine is maar ongeveer de helft van de schepen operationeel gereed, terwijl we als handelseconomie juist een flink belang hebben bij stabiele vaarroutes en veilige zeeën. In dit vraagstuk zijn techniek en politiek onherroepelijk met elkaar verbonden. 

Om over dit vraagstuk te discusseren organiseert Froude samen met de Jonge Atlantici, de jongerentak van de Atlantische Commissie, een mini symposium. Hierbij zal er een discussiepanel zijn met mensen van elke tak van de sector. Achteraf zal er met een borrel in het Lagerhuysch worden afgesloten.