Tweede Jaars Vakken

Kunnen Ridig Body Dynamics en Continuum Mechanics elkaar compenseren?

Ja! Voor elk vak moet je minstens een 5.0 staan, maar ze tellen samen als het vak Advanced Dynamics. Het gemiddelde van de twee vakken moet minstens een 6.0 zijn. Dit staat allemaal in het OER.  (pagina 19-21)