Algemene master informatie

Op deze pagina kun je informatie vinden over de maritieme master Marine Technology. De masters die je kunt doen op maritiem gebied zijn MSc. Marine Technology op 3mE en MSc. Offshore Dredging and Engineering op 3mE in combinatie met de faculteit van Civiele Techniek. Voor deze master in het dispuut Offshore Technology verantwoordelijk en kun je terecht op deze site. Voor de master Marine Technology kun je met vragen terecht bij de Society of Maritime Technology (SMT).

De brightspace pagina (om te enrollen kun je deze link volgen) van Marine Technology bevat veel informatie over de vakken, structuur en actuele informatie over de master. Dit is dan ook de hoofd informatiebron voor deze master, waar deze webpagina gemaakt is om een korte samenvatting te geven en je door te verwijzen naar de plekken waar meer informatie te vinden is.

Een korte samenvatting voor de master Marine Technology wordt hieronder gegeven.

De master Marine Technology kent een aantal specialisaties:

Maritime Operations and Management
Ship Design
Marine Engineering
Ship Hydromechanics
Ship and Offshore Structures

Je kunt hierbij een van deze specialisaties, oftewel vakgebieden, kiezen of een combinatie maken van vakken zodat je jezelf op een aantal vakgebieden kunt verdiepen. Eigenlijk kun je dus helemaal je eigen vakkenpakket samenstellen naast de verplichte vakken:

Fundamentals of Marine Engineering                                                                     5 ECTS  Q1
Torsion and Shear in Marine Structures                                                                  5 ECTS  Q1
Maritime Finance, Bussiness and Law                                                                    5 ECTS  Q2
Motions & Loading of Structures in Waves                                                            5 ECTS  Q2
Design of Complex Specials                                                                                     5 ECTS  Q3

Als je geen maritieme BSc. hebt gehaald is ook het volgende vak nog verplicht:

Introduction to Ship and Offshore Hydromechanics                                          3 ECTS  Q2

Verder moet je tijdens je master colloquiapunten verzamelen met het bijwonen van verbredende activiteiten, zoals een lunchlezing (1 punt) of een excursie (3 punten). Uiteindelijk heb je 15 colloquiapunten nodig om te kunnen afstuderen.

Om af te studeren, moet je een thesis schrijven. Dit duurt 9 maanden en hier krijg je 45 ECTS voor.

Voor verdere informatie en overzichtsdocumenten kun je op deze brightspace terecht, waarbij je makkelijk ziet welke vakken er zijn, wanneer en door wie deze gegeven worden en of ze bijvoorbeeld verplicht zijn.

Voor meer informatie over een master aan de TU Delft kun je naar mastervoorlichtingsdagen gaan, om zo een goed beeld te krijgen over de mogelijkheden binnen Delft. Deze informatiedagen zullen in maart 2021 plaatsvinden, meer informatie over deze dagen zal verschijnen op deze website.

Het is dus aan jou! Voor meer informatie, check de website van de TU of de brightspace! Ook kun je vragen stellen, dit kan per mail naar smt-3mE@tudelft.nl.