In Memoriam: Prof. Ir. S. Hengst

15 februari 2023Mees de Ridder | Commissaris Onderwijs

Op 2 februari 2023 is ons zeer gewaardeerde erelid Prof. Ir. S. Hengst overleden.

Gedurende de periode 1981 tot 2001 is Prof. Ir. Hengst hoogleraar Maritieme Techniek geweest. In deze periode heeft hij zeer veel betekend voor de studie en de studenten. Met de kennis die hij opgedaan had in het bedrijfsleven, is tijdens zijn ambtsperiode niet alleen de band met het bedrijfsleven en de universiteit nieuw leven in geblazen, maar stond hij ook bekend om zijn zelfgeschreven “readers”.

Met deze impact behoorde de heer Hengst ook vanaf 1983 tot onze ereleden, waarbij hij in 2003 ook benoemd werd tot erevoorzitter. Het bestuur van het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” is Prof. Ir. Hengst dan ook zeer dankbaar voor wat hij heeft betekend voor onze vereniging, de universiteit en de maritieme industrie.

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.