VOL koppel

 

Teneinde de onderlinge verbanden tussen de huidige leden en de oud leden te versterken is er een aantal jaren geleden een systeem geweest waarbij een oud lid van Froude gekoppeld werd aan een Froude-lid. Het 109e bestuur van het S.G. “William Froude” heeft samen met het bestuur van de Vereniging Oud Leden (VOL) gekozen om dit initiatief nieuw leven in te blazen. Hieronder wordt het VOL-koppel initiatief toegelicht.
 
Waarom?
Het VOL-koppel initiatief geeft studenten de kans om op een vrijblijvende manier met ingenieurs uit de Maritieme Sector in contact te komen. Dit koppel-systeem kan de student helpen om een afstudeer- of MATSO stageplek te vinden. Daarnaast kan de student zich ook gericht oriënteren op zijn masterkeuze of toekomstige carrière. Voor bedrijven en ingenieurs uit de Vereniging Oud Leden (VOL) is dit een perfecte manier om met potentiele werknemers in contact te komen. Zo blijven bedrijven up-to-date  over de lopende zaken op de TU Delft en kunnen zij op een leuke manier in contact blijven met Froudianen.
 
Interesse?
Wij willen vragen of jij als student jezelf wil laten koppelen aan een ingenieur uit de maritieme sector. Als je hier interesse in hebt willen we vragen om een mail naar volkoppel@froude.nl te sturen onder vermelding van VOL-koppel. Geef in je bericht aan in welke branche van de maritieme industrie je geïnteresseerd bent en welke master richting je gaat kiezen of reeds gekozen hebt.
Je wordt dan toegevoegd aan onze VOL-koppeldatabase. Het bestuur van S.G. “William Froude” zal je dan koppelen aan een ingenieur. Je ontvangt een bericht wanneer de koppel gemaakt is. Het is daarna aan jou om contact te zoeken met de ingenieur en aan jullie samen om een keer een afspraak te maken. Als ingenieur en VOL-lid is het natuurlijk ook mogelijk om interesse te tonen in het maken van een koppel. Ook hiervoor kun je mailen naar bovenstaand adres. 
Via deze link kun je op het beveiligde deel van de website kijken wat (oud)Froudianen te vertellen hebben over de waarde van het koppelen