VOL

Om de banden tussen Froude leden en oud Froude leden te onderhouden is er reeds lange tijd een Vereniging Oud Leden, waar ondertussen bijna 400 mensen lid van zijn, variërend van erg oude oud leden tot net afgestudeerde maritiemers.

Teneinde de onderlinge verbanden tussen de huidige leden en de oud leden te versterken is er door ons een initiatief gelanceerd om een koppeling tot stand te brengen tussen studenten en oud leden, uiteraard op vrijwillige basis. Dit heet het VOL-koppel systeem. Hierbij wordt een student gekoppeld aan een oud lid. Hieruit ontstaan afstudeerplaatsen, stageplekken en andere samenwerkingen tussen studenten en oud-leden.

Hoe vaak loopt u als oud lid niet tegen een vraagstuk aan, waarbij u denkt dat zou een ander eens even voor mij uit moeten zoeken? De ander moet slim zijn, maritiem gevormd en ook nog enige sociale vaardigheden bezitten….

Of hoe vaak weet de student niet de weg te vinden naar het maritieme bedrijfsleven? Hoeveel stages, afstudeerplaatsen komen niet of te moeilijk tot stand.
Bijvoorbeeld: binnenkort zijn we in Hamburg, welk oud lid kan mij eens even introduceren bij Germanische Lloyd, Blohm und Voss en een grote container rederij. U voelt het al aan, vele oud leden…

Het bestuur van de Vereniging Oud-Leden bestaat uit:

Kees Jan Groen
Arne Hubregtse
Martijn Nieuwenhuijs
Peter de Vos
Colin Voncken

Lid worden van de Vereniging Oud Leden kan via dit formulier.